Nội thất căn hộ chung cư

Nội thất căn hộ nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM

 Tủ tivi phòng khách nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

 Tủ tivi phòng khách nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

 Tủ bếp góc L gỗ MFC nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

 Tủ bếp góc L gỗ MFC nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

 Kệ trang trí phòng ngủ nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

  Kệ trang trí phòng ngủ nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

  Kệ trang trí phòng ngủ nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 3)

 

 Bục giường ngủ ngăn kéo nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

 Bục giường ngủ ngăn kéo nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Tủ tivi phòng ngủ MFC nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Tủ tivi phòng ngủ MFC nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

 Tủ quần áo cửa lùa MFC nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

 Tủ quần áo cửa lùa MFC nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Tủ quần áo cửa lùa MFC nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM (Ảnh 3)

 

Tủ trang trí phòng ngủ nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM

 

Bàn làm việc kết hợp tủ áo nhà Anh Minh Quận 2, TP.HCM