Nội thất căn hộ chung cư

Nội thất căn hộ mẫu Celadon Tân Phú, TP.HCM

Nội thất phòng khách căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Nội thất phòng khách căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Nội thất phòng khách căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 3)

 

Nội thất phòng khách căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 4)

 

Nội thất phòng khách căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 5)

 

Nội thất phòng làm việc căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Nội thất phòng làm việc căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Nội thất phòng làm việc căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 3)

 

Nội thất phòng làm việc căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 4)

 

Nội thất phòng làm việc căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 5)

 

Nội thất phòng làm việc căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 6)

 

Nội thất phòng làm việc căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 7)

 

Tủ bếp căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Tủ bếp căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Tủ bếp căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 3)

 

Tủ bếp căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 4)

 

Tủ bếp căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 5)

 

Bàn ăn căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Bàn ăn căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Bàn trang trí phòng khách căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Bàn trang trí phòng khách căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Kệ tivi phòng khách căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM 

 

Kệ tivi phòng ngủ căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Kệ tivi phòng ngủ căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Giường ngủ bọc nệm căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM 

 

Bàn trang điểm căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM 

 

Tủ quần áo cửa lùa căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Tủ quần áo cửa lùa căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Tủ quần áo cửa lùa căn hộ Celadon Tân Phú, TP.HCM (Ảnh 3)