Nội thất căn hộ chung cư

Nội thất căn hộ chung cư Him Lam nhà Anh Thi Quận 6. TP.HCM

Bộ sofa phòng khách nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Bộ sofa phòng khách nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Kệ tivi MDF phòng khách nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM

 

 

Tủ bếp MFC nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM

 

Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 3)

 

Bộ bàn trà gỗ tự nhiên nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM 

 

Tủ giày MDF veneer nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Tủ giày MDF veneer nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Bàn trang điểm gỗ MDF sơn trắng nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Bàn trang điểm gỗ MDF sơn trắng nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Bàn trang điểm gỗ MDF sơn trắng nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 3)

 

Giường ngủ gỗ MDF sơn trắng nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Giường ngủ gỗ MDF sơn trắng nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Tủ quần áo gỗ MDF sơn trắng nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Tủ quần áo gỗ MDF sơn trắng nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Tủ quần áo gỗ MDF sơn trắng nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 3)

 

Tủ quần áo gỗ MDF sơn trắng nhà Anh Thi Quận 6, TP.HCM (Ảnh 4)