Nội thất căn hộ chung cư

Nội thất căn hộ chung cư Masteri nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM

Bộ sofa phòng khách nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Bộ sofa phòng khách nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Bộ sofa phòng khách nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 3)

 

Tủ tivi phòng khách nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Tủ tivi phòng khách nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Bàn ăn nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Bàn ăn nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Tủ bếp nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Tủ bếp nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Tủ bếp nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 3)

 

Tủ bếp nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 4)

 

Tủ bếp nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 5)

 

Tủ giày nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Tủ giày nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Tủ giày nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 3)

 

Tủ quần áo cửa lùa nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Tủ quần áo cửa lùa nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Tủ quần áo nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Tủ quần áo nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Tủ quần áo nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 3)