Dự án

Cung cấp ghế văn phòng Công Ty Quang Hưng Plus, KCN Nhơn Trạch

 

Tên dự án: Cung cấp nội thất văn phòng

Địa chỉ: Công Ty Cổ Phần Quang Hưng Plus, KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai

 

 Nội thất văn phòng Công Ty Quang Hưng Plus (ành 01)

 

Nội thất văn phòng Công Ty Quang Hưng Plus (ành 02)

 

Nội thất văn phòng Công Ty Quang Hưng Plus (ành 03)

 

 

Tác giả: Nội Thất An Bình Gia

Nguồn: http://anbinhgia.com.vn