Dự án

Cung cấp bàn ghế căn tin Công Ty Lốp Xe Bridgestone Việt Nam

 

Tên dự án: Cung cấp bàn ghế căn tin

Địa chỉ: Công Ty Lốp Xe Bridgestone Việt Nam, Khu Công Nghiệp Đình Vũ, TP. Hải Phòng

 

Bàn ghế căn tin Công Ty Lốp Xe Bridgestone Việt Nam (ành 1)

 

Bàn ghế căn tin Công Ty Lốp Xe Bridgestone Việt Nam (ành 2) 

 

 Bàn ghế căn tin Công Ty Lốp Xe Bridgestone Việt Nam (ành 3)

 

 Bàn ghế căn tin Công Ty Lốp Xe Bridgestone Việt Nam (ành 4)

 

 Bàn ghế căn tin Công Ty Lốp Xe Bridgestone Việt Nam (ành 5)

 

 Bàn ghế căn tin Công Ty Lốp Xe Bridgestone Việt Nam (ành 6)

 

 Bàn ghế căn tin Công Ty Lốp Xe Bridgestone Việt Nam (ành 7)

 

 Bàn ghế căn tin Công Ty Lốp Xe Bridgestone Việt Nam (ành 8)

 

Bàn ghế căn tin Công Ty Lốp Xe Bridgestone Việt Nam (ành 9)

 

 

Tác giả: Nội Thất An Bình Gia

Nguồn: http://anbinhgia.com.vn