Nội thất cafe - nhà hàng

Thi công và lắp đặt nội thất The Cafe - Star Kitchen, Quận 3, TP.HCM

 

Tên dự án: Thi công và lắp đặt nội thất The Cafe - Star Kitchen

Địa chỉ: The Cafe - Star Kitchen, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

 

Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 1)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 2)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 3)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 4)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 5)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 6)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 7)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 8)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 9)

 

Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 10)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 11)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 12)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 13)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 14)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 15)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 16)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 17)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 18)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 19)

 

Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 20)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 21)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 22)

 

 Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 23)

 

Nội thất The Cafe - Star Kitchen (ảnh 24)

 

 

Tác giả: Nội Thất An Bình Gia

Nguồn: http://anbinhgia.com.vn