Nội thất cafe - nhà hàng

Thi công & lắp đặt vách ngăn nhà hàng Nhật Bản, Ngô Quyền, TP. Hải Dương

 

Tên dự án: Thi công & lắp đặt vách ngăn nhà hàng Nhật Bản

Địa chỉ: Nhà hàng Nhật Bản, Ngô Quyền, TP. Hải Dương - Hải Dương Garden

 

Vách ngăn nhà hàng Nhật Bản (ảnh 1)

 

 Vách ngăn nhà hàng Nhật Bản (ảnh 2)

 

 Vách ngăn nhà hàng Nhật Bản (ảnh 3)

 

 Vách ngăn nhà hàng Nhật Bản (ảnh 4)

 

 Vách ngăn nhà hàng Nhật Bản (ảnh 5)

 

 Vách ngăn nhà hàng Nhật Bản (ảnh 6)

 

 Vách ngăn nhà hàng Nhật Bản (ảnh 7)

 

 Vách ngăn nhà hàng Nhật Bản (ảnh 8)

 

 Vách ngăn nhà hàng Nhật Bản (ảnh 9)

 

Vách ngăn nhà hàng Nhật Bản (ảnh 10)

 

 Vách ngăn nhà hàng Nhật Bản (ảnh 11)

 

 

Tác giả: Nội Thất An Bình Gia

Nguồn: http://anbinhgia.com.vn