Bộ ghế sofa - Bàn trà

Bộ sofa phòng khách nhà Cô Thanh Thủ Đức, TP.HCM

Bộ sofa phòng khách nhà Cô Thanh Thủ Đức, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Bộ sofa phòng khách nhà Cô Thanh Thủ Đức, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Bộ sofa phòng khách nhà Cô Thanh Thủ Đức, TP.HCM (Ảnh 3)

 

Bộ sofa phòng khách nhà Cô Thanh Thủ Đức, TP.HCM (Ảnh 4)

 

Bộ sofa phòng khách nhà Cô Thanh Thủ Đức, TP.HCM (Ảnh 5)

 

Bộ sofa phòng khách nhà Cô Thanh Thủ Đức, TP.HCM (Ảnh 6)