Bộ ghế sofa - Bàn trà

Bộ sofa phòng khách nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM

Bộ sofa phòng khách nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Bộ sofa phòng khách nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Bộ sofa phòng khách nhà Chị Hồng Quận 2, TP.HCM (Ảnh 3)