Tủ quần áo

Tủ quần áo 2 cánh gỗ Xoan Đào tự nhiên nhà Anh Tuấn, Thủ Đức, TPHCM

Dự án thực hiện: Cung cấp nội thất gia đình

Địa chỉ: Nhà Anh Tuấn tại QL 13, Quận Thủ Đức, TPHCM

 

 Tủ quần áo 2 cánh gỗ Xoan Đào tự nhiên nhà Anh Tuấn (ảnh 1)

 

Tủ quần áo 2 cánh gỗ Xoan Đào tự nhiên nhà Anh Tuấn (ảnh 2)

 

Tác giả: Nội Thất An Bình Gia

Nguồn: http://anbinhgia.com.vn