Dự án

Tủ quần áo cửa lùa gỗ công nghiệp MDF nhà Chú Trung, Tân Bình, TPHCM

Dự án thực hiện: Cung cấp nội thất gia đình

Địa chỉ: Nhà Chú Trung tại Bầu Cát, Quận Tân Bình, TP.HCM

 

Tủ quần áo cửa lùa gỗ công nghiệp MDF nhà Chú Trung (ảnh 1)

 

Tủ quần áo cửa lùa gỗ công nghiệp MDF nhà Chú Trung (ảnh 2)

 

Tủ quần áo cửa lùa gỗ công nghiệp MDF nhà Chú Trung (ảnh 3)

 

Tủ quần áo cửa lùa gỗ công nghiệp MDF nhà Chú Trung (ảnh 4)

 

Tác giả: Nội Thất An Bình Gia

Nguồn: http://anbinhgia.com.vn